Bussar På spåret Regnskydd Linjemätning Färdtjänst Practical jokes Roliga skyltar Övriga minnen Om mig Sök i arkivet

Linjenummerhistorik
1922 - 2004
Regnskydden
1943-2010
Störnings-
rapporter
Trafikarnas
smeknamn
Sett & Hört
Bussbolagens
linjetrafiktillstånd
Busstrafiken till
Blockhusudden
Pendeltågs-eländet
julen/nyår 1981-82
Servicelinjer och
Närtrafik
Väg E 18 byggs ut
Artiklar om
spårvagnslinje 15
Historiska fakta
om topptavlor
Artiklar om
Spånga station
Roliga
hållplatsnamn
All rights reserved
Lars-Erik Widell & Spårvägsmuseet
Hässelbys
Buss-historik
Senaste Nytt Roslagsbanan Bra länkar Uppdaterad
2013-06-09

 

 

 

 

 

Tommy Enefalk besökte Nynäshamn den 31 maj och passade då på att ta denna
bild på pendeltåget som skulle avgå mot Bålsta 18:20.
Du ser här främst
tågets första vagn, men Tommy åkte sedan i den sista vagnen. Där satt bara
7-8 personer och några av dem hade sina cyklar med sig.
Vagntypen är X10, dvs. den andra modellen pendeltågsvagnar (efter X1:orna)
som har använts i Stockholms pendeltågstrafik.

Webbplatsen Trafikminnen uppdateras inte.
Synpunkter på innehållet kan sändas till:
arkivet@sparvagsmuseet.sl.se