Djurgårdsbrunnslinjen
-
baserad på fakta av Jimmy Bergman -

I juni 1921 startade Carl Rosenbaum busstrafik mellan Strandvägen och Djurgårdsbrunns Värdshus.
Linjesträckningen var denna: Strandvägen från Djurgårdsbron – Kavallerivägen (nuvarande Dag Hammarskjölds Väg - Djurgårdsbrunnsvägen) – Djurgårdsbrunnsvägen till vändplan vid Djurgårdsbrunns Värdshus.
Linjen trafikerades dagligen fram till oktober 1921.

Efter vintern återupptogs trafiken 1922-06-01, men då av Einar Danielsson som tog över efter Carl Rosenbaum. Linjen trafikerades dagligen.

Den 13 september drogs trafiken in på grund av vagnbrist under 2½ vecka, men återupptogs igen dagligen från och med den 1 oktober 1922.

1923-02-06 förlängdes linjen och fick följande sträckning:
Strandvägen från Djurgårdsbron – Kavallerivägen (nuvarande Dag Hammarskjölds Väg - Djurgårdsbrunnsvägen) – Djurgårdsbrunnsvägen – Djurgårdsbrunnsbron - Manillavägen till Södra Strandvägen (nuvarande Djurgårdsvägen) (vissa turer endast till Manilla) – Södra Strandvägen (nuvarande Djurgårdsvägen) till Prinsessan Ingeborgs Väg och ändhållplatsen Blockhusudden.
Sträckan Djurgårdsbron - Manilla trafikerades dagligen mellan klockan 10.00 och 15.00. Övrig tid gick bussarna mellan Djurgårdsbron och Blockhusudden.

Den 11 juni 1923 drogs trafiken in på grund av vagnbrist, men återupptogs igen i slutet av månaden, då linjen också förlängdes och utgick från Artillerigatan / Väpnargatan via
Strandvägen – Kavallerivägen (nuvarande Dag Hammarskjölds Väg - Djurgårdsbrunnsvägen) – osv.

Sträckan Väpnargatan - Blockhusudden trafikerades nu hela trafiktiden och vändningen av vissa turer vid Manilla upphörde.
1923-10-29  togs trafiken över av Djurgårdens Omnibustrafik, E Danielsson & Co.

1925-03-16 övertogs trafiken av Djurgårdens Omnibustrafik, Carl Lovén. Linjesträckningen var Skeppsholmen – Blockhusudden med vissa turer dagligen kl 09-18 och Nybroplan – Blockhusudden övriga turer dagligen.

 Linjen förlängdes således och gick en dåvarande enskild väg (nuvarande Svensksundsvägen) från flottans kaserngård (nuvarande Exercisplan) (SKEPPSHOLMEN) – enskild väg (nuv Svensksundsvägen) – Skeppsholmsbron – Södra Blasieholmshamnen – Stallgatan – Norra Blasieholmshamnen (nuv Nybrokajen) – Nybrohamnen – Nybroplan – Strandvägen – osv. tidigare körväg.
Den 30:e mars 1925 avkortades linjen till att enbart trafikera sträckan Nybroplan - Blockhusudden.
1925-11-12  övertogs trafiken av Djurgårdens Omnibustrafik, Harald Fredrik Georg Andersson och 3,5 år senare (1929-04-15) ändrades sträckningen av linje 1 inom Djurgårdens Omnibustrafik till Nybroplan - osv tidigare körväg – Djurgårdsbrunnsvägen – osv tidigare körväg – Manillavägen – Södra Strandvägen (nuv Djurgårdsvägen) – slinga Södra Strandvägen (nuvarande Blockhusringen) medsols till hållplats Blockhusudden.

Djurgårdens Omnibustrafik startade nu en linje till, (nedan kallad linje 2). Den gick Kaknäsvägen
från Djurgårdsbrunnsvägen (KAKNÄS) – Kaknäsvägen till vändplan vid Lidingöbro Värdshus. Linje 2 trafikeras dagligen fram till 1929-12-01 då trafiken drogs in.

Efter vintern ändrades sträckningen för linje 1 den 16 april 1930 för att bland annat ersätta den nedlagda linje 2. De nya sträckningarna var Nybroplan - osv.– Djurgårdsbrunnsvägen –osv – till hållplats Blockhusudden respektive Kaknäsvägen till vändplan vid Lidingöbro Värdshus.

Trafiken på sträckan Nybroplan – Blockhusudden bedrevs dagligen året runt och på sträckan Nybroplan – Lidingöbro Värdshus gick bussarna från mitten av april till mitten av oktober dagligen.

1932-01-01 överfördes Djurgårdens Omnibustrafiks två linjesträckor till AB Stockholms Spårvägar och fick linjenumren 69 respektive 70.

Linje 69 utgick från Nybroplan och vidare – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen - Djurgårdsbrunnsbron) – Manillavägen – Södra Strandvägen (nuvarande Djurgårdsvägen) – slingan nuvande Blockhusringen medsols till hållplats Blockhusudden.
Linjen trafikerades även natt mot söndag - måndag före kl 00.30. Linjen var enmansbetjänad fram till 1937-12-01 då konduktör infördes på linje 69.

Linje 70 utgick från Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen) – Kaknäsvägen till vändplan vid Lidingöbro Värdshus.
Linje 70 t
rafikerades från mitten av april till mitten av maj endast på söndagar mellan klockan 10.00 och 18.30. Från mitten av maj till början av oktober trafikerades den måndagar - lördagar i morgonrusningen och 12.00 - 23.00 samt på söndagarna mellan 08.30 och 23.00.

Tidtabellen ovan gällde 1937. Denna bild har vi fått från Ingwar Åfeldt.

1938-04-15 återupptogs trafiken på linje 70 efter "vintersömnen". Då ändrades även linjesträckningen något. Slingan var Strandvägen – Artillerigatan – Väpnargatan – Sibyllegatan - Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – osv. men linje 69 hade justerat sin sträckning redan 1938-03-28 till att gå i slinga Strandvägen – Artillerigatan – Väpnargatan – Sibyllegatan - Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – osv.

Linje 70 fick ändhållplatsen flyttad när trafikeringen för sommaren återupptogs den 16 april 1939. Linjesträckningen var:
slinga Strandvägen – Artillerigatan – Väpnargatan – Sibyllegatan – Nybroplan-Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen) osv.

1939-09-11 drogs trafiken in på linje 70 tidigare än först planerats på grund av restriktioner för bränsle till följd av krigsutbrottet.

1940-04-15 ändrades linje 69 på grund av skärpta restriktioner för bränsle till följd av kriget: Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen - Djurgårdsbrunnsbron) – osv.

Trafikeringen av linje 70 för säsongen startade först den 2 maj 1940. Detta på grund av bränslerestriktioner till följd av andra världskriget.
Linjesträckningen ändrades också:

Nybroplan - Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen) – osv.
Linje 70 trafikerades denna sommar endast söndagar mellan klockan 10.00 och 18.30.

1940-07-14 lades linje 70 ned på grund av skärpta restriktioner för bränsle.
Själva linjenumret återkom 1949 på en helt annan linje och helt annan del av staden. I fortsättningen var det bara linje 69 som gällde för busstrafik till Blockhusudden.

1943-10-18 ändrades linje 69 igen på grund av skärpta restriktioner för ringgummi: Nybroplan – Strandvägen – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) från Djurgårdsbron – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen - Djurgårdsbrunnsbron) – osv.
Trafiken nedskuren, Nybroplan – Blockhusudden måndag - lördag i rusningstid samt natt mot söndag - måndag före kl 00.30, Djurgårdsbron – Blockhusudden övrig tid.

Under tiden 24/8 - 3/9 1945 anordnades Barnens Dags-festligheter
vid Källhagen. Ny tillfällig förstärkningstrafik med linjenummmer 69 E inrättades på sträckan Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen) till Museivägen och ändhållplatsen Källhagen. Linjen trafikerades efter kl. 13.00.

1945-12-22 lättades restriktionerna för bränsle och ringgummi.och trafiken på linje 69 utökades. Nu trafikerades sträckan Djurgårdsbron – Blockhusudden på söndagar och sträckan Nybroplan – Blockhusudden övrig tid samt natt mot söndag - måndag före kl 00.30.

1946-07-21 lättade restriktionerna ytterligare för bränsle och ringgummi. Trafiken utökades nu på sträckan Nybroplan – Blockhusudden hela trafiktiden samt natt mot söndag - måndag före kl 00.30. Vändningen vid Djurgårdsbron upphörde.

1949-06-17 anordnades "Världssportutställningen 1949" vid Källhagen. Ändrad: slinga Strandvägen – Artillerigatan – Väpnargatan – Sibyllegatan - Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – dåvarande allmän väg (söder om nuvarande Norska ambassaden) - lokalgata norr om Kavallerivägen (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen - Djurgårdsbrunnsbron) – osv.

1949-08-24 ändrades sträckningen: Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – (dåvarande) allmän väg (söder om nuvarande Norska ambassaden) - lokalgata norr om Kavallerivägen - (nuvarande Djurgårdsbrunnsvägen-Djurgårdsbrunnsbron) – osv.

1954-11-22 återinfördes enmansbetjäningen och 1955-05-20 utökades trafikeringen till att gälla alla nätter till före 00.30.

1960-11-26 förlängdes slinga Nybroplan – Birger Jarlsgatan – Smålandsgatan – Norrmalmstorg – Hamngatan – Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen – osv.

1965-01-24 började Stockholms Spårvägar trafikera linje 69 med dubbeldäckade bussar
1967-01-01 tog Storstockholms Lokaltrafik (SL) över linjen i samband med att länstrafikbolaget bildades och AB Stockholms Spårvägar (SS) avvecklades.

1967-09-03 infördes högertrafik i Sverige och i samband därmed ändrades slingan för linje 69 till: Nybroplan – Birger Jarlsgatan – Smålandsgatan – Norrmalmstorg – Hamngatan – Nybroplan – osv – Djurgårdsvägen – slinga Blockhusringen motsols till ändhållplatsen Blockhusudden. Tvåvåningsbussar insattes nu i trafiken alla dagar.

1969-02-01 ändrades linje 69:s sträckning igen: Norrmalmstorg – Hamngatan - Strandvägen – Styrmansgatan – Linnégatan – Narvavägen - Banérgatan - Linnégatan – Strandvägen (nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen – osv.

1973-02-28
Ändrad mot Blockhusudden: som tidigare – Styrmansgatan – Linnégatan – Strandvägen (nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen – osv.

Mellan den 30 juni och 31 augusti 1975 trafikerades linje 69 med inhyrda bussar hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30.

1975-09-15 förlängdes linjen till att gå via Humlegården:
Slinga Stureplan – Sturegatan – Humlegårdsgatan – Engelbrektsplan – Birger Jarlsgatan - Humlegården – Stureplan – Birger Jarlsgatan – Smålandsgatan - Norrmalmstorg - Hamngatan - Nybroplan – osv.
Samtidigt upphörde trafikeringen med dubbeldäckare.

1976-06-08 flyttades ändhållplatsen tillfälligt till Birger Jarlsgatan men den 30 september samma år flyttades den tillbaka till Humlegårdgatan.

1980-11-22 avkortades linje 69 till att gå mellan Karlaplan och Blockhusudden. Den gick då Karlavägen – Banérgatan – Linnégatan – osv. den vanliga körvägen till Blockhusudden.

1981-11-14 ändrades körvägen igen och man körde Narvavägen från Karlaplan till Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) och sen den vanliga körvägen till Blockhusudden.

Trafikeringen på linje 69 ställdes in tillfälligt mellan den 6 och 14 oktober 1986 på grund av personalkonflikt i Hornsbergsgaraget.

1986-10-14 stängdes Djurgårdsbrunnsbron av för trafik på grund av ombyggnad. Linje 69 blev tillfälligt uppdelad på två linjer enligt nedan:

Linjedel A: Karlaplan
– Narvavägen – Strandvägen (delvis nuv Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen till vändplan vid Djurgårdsbrunnsbrons norra fäste.

Linjedel B: Manillavägen från vändplan vid Djurgårdsbrunnsbrons södra fäste – Djurgårdsvägen – slingan Blockhusringen motsols till Blockhusudden.
Efter cirka 3 veckor ersattes ovanstående trafikeringslösning 1986-11-08 med två separata linjer som benämndes linje 69 B och linje 69 K.

Linje 69 B trafikerade sträckan Karlaplan
- Narvavägen – Djurgårdsbron – Lejonslätten (nuv Djurgårdsvägen) – Djurgårdsvägen – Ryssviksvägens västra ände på Djurgårdsvägen - Manillavägen till vändplan vid Djurgårdsbrunnsbrons södra fäste (vändning) – Djurgårdsvägen – slinga Blockhusringen motsols till hållplats Blockhusudden.
Linjen trafikerades även
nattetid före kl 01.00.

Linje 69 B lades ned 1987-04-27
i samband med att ordinarie trafikering av linje 69 kunde återupptas.

Linje 69 K trafikerade sträckan Karlaplan – Narvavägen – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen – Kaknäsvägen – Mörka Krolen till vändplan vid Kaknästornet.
Linjen trafikerades även
nattetid före kl 01.

Linje 69 K lades ned 1987-04-27
i samband med att ordinarie trafikering av linje 69 kunde återupptas.

Ordinarie linje 69 gick nu på sträckan Karlaplan – Narvavägen – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen – Djurgårdsbrunnsbron – Manillavägen – Djurgårdsvägen – slinga Blockhusringen motsols till hållplats Blockhusudden.
Linjen trafikerades
även nattetid före kl 00.30.

1988-06-13 ändrades sträckningen för linje 69 som då började gå fram till Kaknästornet i "säckkörning" och vända på väg mot Blockhusudden.
Körvägsförändringen beskrevs på följande sätt:
Kaknäsvägen – Mörka Kroken till vändplan vid Kaknästornet (vändning) – Mörka Kroken -Kaknäsvägen - Djurgårdsbrunnsvägen – osv.

Trafikeringen via Kaknästornet mot Blockhusudden ägde rum måndag - fredag mellan kl 07.00 och 08.00. Övrig tid gick linjen över Djurgårdsbrunnsvägen och pågick så även nattetid före 00.30.

1988-08-15 förändrades trafikeringen via Kaknästornet. Mot Blockhusudden trafikerades denna hållplats måndag-fredag mot Blockhusudden mellan 07.00 och 08.00 och mot Karlaplan mellan 16.00 och 16.30. Övriga turer gick över Djurgårdsbrunnsvägen fram till 00.30.

1988-11-07 förlängdes linje 69 till Norra Station. Den gick i en slinga Vanadisplan – Gävlegatan – Norra Stationsgatans lokalgata – Hälsingegatan – Sankt Eriksgatan -Vanadisplan – Vanadisvägen – Upplandsgatan - Norra Bantorget- Vasagatan - Vattugränd – Klara Västra Kyrkogata – Klarabergsgatan – Sergels Torg - Hamngatan – Norrmalmstorg – Birger Jarlsgatan – Nybroplan – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – osv. på väg mot Blockhusudden.

Mot Norra Station gick linje 69 Blockhusudden - Nybroplan - Smålandsgatan -Norrmalmstorg - Norrlandsgatan - Hamngatan - Sergels Torg - Klarabergsgatan – Klara Norra Kyrkogata – Mäster Samuelsgatan – Vasagatan- Norra Bantorget-Västmannagatan-Karlbergsvägen - Dalagatan - Vanadisvägen -Vanadisplan – Gävlegatan – Norra Stationsgatans lokalgata – Hälsingegatan.

1989-08-21 ändrades sträckningen igen:

Norra Station -Tomtebodavägen från "Doktorsringen" (nuvarande Berzelius väg) – Tomtebodavägen – Karlbergsvägen – Dalagatan – Tegnérgatan – Västmannagatan – Norra Bantorget – osv –Nybroplan – Strandvägen –/osv -Djurgårdsbron – Djurgårdsvägen – Ryssviksvägens västra ände – Djurgårdsvägen – osv.

Trafik via Kaknästornet, över Djurgårdsbrunnsvägen, samt
Norra Station – Blockhusudden och Sergels Torg – Blockhusudden trafikerades som tidigare., Tomteboda mot Blockhusudden och Blockhusudden mot Sergels Torg via Ryssviksvägen trafikerades med en tur nattetid före kl 00.30.

På grund av gatuarbeten på Hälsingegatan ändrades linjesträckningen tillfälligt under tiden 2 oktober 1989 - 17 juli 1990 enligt nedan:

S
linga Vanadisplan – Gävlegatan – Norra Stationsgatans lokalgata – Dalagatan – Sankt Eriksgatan.

1990-03-05
Ändrad mot Blockhusudden: som tidigare – Hamngatan – Norrmalmstorg – Hamngatan – Nybroplan – osv.

Byggnadsarbeten påbörjades 1991-04-03 vid Norra Station, vilket medförde tillfälligt ändrad körväg för linje 69 på så sätt att ändhållplatsen vid Norra Stationsområdet flyttades till Vanadisplan.

1991-05-07 ändrades slingan till att gå från Sankt Eriksgatan – Dalagatan – Norra Stationsgatan - Norra Station – Sankt Eriksgatan – Vanadisplan – Vanadisvägen – Upplandsgatan - osv.

Den 2 september 1991 förlängdes linje 69 från Norra Station till Frösundavik.
Ändhållplatsen Frösundavik var placerad på Frösundaviks Allé med vändplan cirka
300m öster om Lings Väg.
Linjesträckningen var Frösundaviks Allé – allmän väg – Uppsalavägen – Norrtull – Norra Stationsgatan – Sankt Eriksgatan –Vanadisplan\ _osv.

Trafikering via Kaknästornet, över Djurgårdsbrunnsvägen, sträckan Sergels Torg – Blockhusudden samt sträckorna Tomteboda mot Blockhusudden och Blockhusudden mot Sergels Torg via Ryssviksvägen förblev oförändrad, Frösundavik – Blockhusudden med vissa turer måndag-fredag före kl 19.00 och sträckan Norra Station – Blockhusudden med vissa turer måndag-fredag efter 18.00.

Den 26 mars 1992 ändrades linje 69:s sträckning så att den passerade den s.k. Haga-terminalen där Flygbussarna mot Arlanda hade sin hållplats.

1992-06-09 ändrades linjesträckningen så att linjen gick via Kaknästornet och över Djurgårdsbrunnsvägen.
Frösundavik – Blockhusudden, Norra Station – Blockhusudden och Sergels Torg – Blockhusudden som tidigare. Vändningen vid Tomteboda samt sträckningen via Ryssviksvägen upphörde.

1992-08-17 ändrades sträckningen igen, delvis beroende på att linje 68 lagts ned. Linje 69 gick nu via Kaknästornet, över Djurgårdsbrunnsvägen.
Sträckan Sergels Torg – Blockhusudden trafikerades som tidigare,
Frösundavik – Blockhusudden med vissa turer måndag-fredag före kl 21.30 och Norra Station – Blockhusudden trafikerades med vissa turer måndag-fredag efter 18.00 samt lördag-söndag 09.30-19.00
Den 18 augusti 1996 upphörde så linje 69 att gå via Kaknästornet

1996-06-10
Trafiken förändrad (via Kaknästornet och över Djurgårdsbrunnsvägen).
Sträckorna
Norra Station – Blockhusudden och Sergels Torg – Blockhusudden trafikerades som tidigare. Sträckan Frösundavik – Blockhusudden trafikerades med vissa turer måndag - fredag före kl 21.30 och med enstaka turer lördag - söndag kl 11-19.

1998-01-15
Djurgårdsbrunnsbron avstängdes för trafik igen på grund av ombyggnad. Förra avstängningen för ombyggnad gjordes 1986 (se ovan).
Denna gång avkortades linje 69 tillfälligt och ersattes delvis av SL linje 69X som gick från någon av de tre ändhållplatserna
Frösundavik, Norra Station eller Sergels Torg – ordinarie körväg – Strandvägen (delvis nuvarande Dag Hammarskjölds Väg) – Djurgårdsbrunnsvägen till en vändplan 100 meter norr om Djurgårdsbrunnsbron. Sluthållplatsen hade namnet Djurgårdsbrunn.

1998-03-02 var reparationsarbetena slutförda och linje 69 X lades ned samtidigt som linje 69 åter trafikerade hela sin ordinarie linjesträcka.

1999-08-16 ändrades trafikeringen avlinje 69 igen:
Sträckorna Frösundavik – Blockhusudden och Norra Station – Blockhusudden trafikerades som tidigare.
Sträckan Centralen mot Kaknästornet samt Kaknästornet mot Sergels Torg trafikerades från mitten av augusti till mitten av juni måndag - fredag mellan klockan 13.30 och 16.30.
Sträckan
Centralen mot Blockhusudden och Blockhusudden mot Sergels Torg trafikerades av övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före 00.30.

2000-01-07 tog Busslink över trafikeringen till / från Blockhusudden efter att ha blivit entreprenör åt SL för första gången. Linjen gick fortfarande mellan Frösundavik och Blockhusudden, men den 7 november 2000 ändrades körvägen något igen:
Mot Kaknästornet och Blockhusudden gick den som tidigare fram till Uppsalavägen och vidare Solna Kyrkväg – Annerovägen förbi Hagaterminalen – underfart – Norra Länken – Uppsalavägen – Norrtull – osv. tidigare körväg.
Vändningen av turer vid Kaknästornet upphörde 2001-06-22

2002-08-19 genomfördes flera linjeförändringar i Stockholms innerstad.
En ny linje 70 startades mellan Frösundavik och Universitetet och en förlängning av linje 65 till Norra Station genomfördes. Dessa linjer övertog därmed också trafikuppgifter som linje 69 haft på delar av linjesträckningarna. Med andra ord sagt avkortades linje 69 till att enbart trafikera sträckan Centralen - Blockhusudden - Sergels Torg.

2006-08-21 lades linje 52 ned och linje 69 tog över trafikuppgiften på sträckan Sergels Torg - Fridhemsplan. Turer på sträckan Fridhemsplan - Kaknästornet hade linjenummer 69 K.

Körväg i slinga Pontonjärgatan – Fridhemsgatan – Fridhemsplan – Hantverkargatan – Sankt Eriksgatan – Pontonjärgatan – Polhemsgatan – Pontonjärgatan – Pilgatanà ßJohn Ericssonsgatan – Hantverkargatan – Scheelegatan – Kungsholmsgatan – Bolinders Plan – Klarabergsviadukten – Klarabergsgatan – Sergels Torg – Hamngatan – osv. Linjen trafikerades även nattetid före kl 00.30.

Mellan den 29 mars och 26 april 2010 var ordinarie linje 69 indragen och ersatt av linjerna 69 B och 69 K igen. Denna gång på grund av spårläggningsarbeten för Spårväg City.

2010-08-23 började Spårväg City trafikeras och busslinje 47 lades ned.
Linje 52 återuppstod och övertog 69:ans trafikuppgift på sträckan Fridhemsplan - Nybroplan.
Linje 69 fick då återigen en ny destination i och med att linjen övertog 47:ans trafikuppgifter på sträckan Sergels Torg - Tomteboda.

Foto: Tommy Enefalk
Under många somrar fanns en busslinje 69 X.
Vill Du läsa om den, kan Du klicka här.
UPP