Minns Du dessa biljetter?
-
bilder från Ingwar Åfeldt och vissa biljettfakta från Spårvägsmuseét -

Här nedan ser du några av de biljetter som fanns hos Stockholms Spårvägar , Vaxholms Trafik AB och Vallenbergägda företag som Busstrafiken Stockholm -Södertörn under 1950- och 1960-talen.
Ett stort tack till Ingwar Åfeldt i Phoenix, USA som gett mig möjlighet att publicera dem här.
Har Du egna minnen av dem?:  Skriv då till max@trafikminnen.se och berätta så vi alla får dela dina minnen.

Biljetten ovan är klippt med V-tång, vilket betyder
att den är såld i Vantör. Den är köpt av en person som rest från en hållplats på sträckan Hagsätra-Stureby och in till S
tockholms centrum i slutet på 1950-talet.
Biljetten Typ 71 ovan började säljas den 1 april 1961. Den såldes på innerstadslinjerna för resa i zon 1. Skulle trafikanten resa ut i zon 2, kombinerades denna biljett med tilläggsbiljetten typ 15 som kostade 15 öre. Resa i 2 zoner kostade således 85 öre. Om trafikanten skulle resa ut i zon 3, kombinerades typ 71 med typ 25 och priset blev 95 öre.
Biljetten Typ 72 ovan togs också i bruk den 1 april 1961. Den var egentligen en "ytterstadsvariant" av typ 71 och såldes följdaktligen bara på förortslinjerna för resa i en zon. Samma kombinationsmöjligheter med typ 15 eller typ 25 fanns givetvis även vid färd till innerstaden.
Samma gällde biljetten Typ 73 ovan. Togs i bruk den 1 april 1961 således. Den såldes bara i T-banespärrarna för resa innanför tullarna, dvs. i zon 1.
Typ 4 tilläggsbiljett användes på spårvagnslinje 15 under den sista tiden linjen fanns. Biljetten togs ur bruk 1 september 1959.
Ovanstående biljett (typ 65) var en s.k. lokalbiljett som togs ibruk den 1 mars 1959. Den kunde bara lösas utanför tullarna. Man behövde inte lösa tilläggsbiljett (typ 15 eller typ 25) om man på resan korsade zongränsen mellan zonerna 2 och 3.
Biljetten Typ 5 var en s.k. lokalbiljett. Den kostade 50 öre och såldes i mitten av 1950-talet. Den finns dokumenterat 1956 i Spårvägsmuseéts arkiv.
Biljetten ovan togs i bruk 1/10 1944. Detta är dokumenterat genom Spårvägens Trafikorder litt A193/1944. Biljetten användes fram till 31/8 1947, således i knappt 3 år. Vad bokstäverna P,E,U,V,A, B och C längst till höger betyder, vet vi tyvärr inte. Siffrorna 1-21 var linjenummer. Biljetten ovan är klippt för resa på linje 4. Varför vissa linjenummerrutor är svarta, känner vi inte heller till. Vet Du något om detta är vi tacksamma om Du skickar ett email till max@trafikminnen.se.
Ovanstående biljett kallades Typ 1.
Ovanstående biljett kallades Typ 7.
Ovanstående biljett kallades Typ 84.
Spårvägens biljetter hade ofta reklam på baksidan. Här är det VeGeTe-bolagen som får reklamplats.
Det var ett försäkringsbolag, som från början var tre separata bolag: Veritas, Tor och Göta.
På 1980-talet köptes det upp av Wasa Försäkringar och idag heter det Länsförsäkringar.
Allt enligt uppgifter från en pensionerad f.d. anställd i VeGeTe-bolagen.
Här ovan ser Du biljett Typ 25. Den användes 1961-1963 för tilläggsavgiften när man reste från innerstaden till förorten. Resenären betalade 95 öre och fick då 2 biljetter. En typ 71 och en typ 25.
Typ 15 för 15 öre med detta utseende användes åtminstone åren 1959-1963. Färgen på den var dock något annorlunda, men det kanske har tekniska orsaker.
Fakta: Spårvägsmuseet
Dessa båda biljetter såldes av Vaxholms Trafik AB för resa mellan Jarlaplan i Stockholm och Söderhamnsplan i Vaxholm. Enkel resa (ovan) kostade 5 kr och 20 öre.
Om man köpte tur-och returbiljett (biljetten nedan) sparade man 2 kr och 20 öre på det. Denna kostade nämligen 8 kr och 20 öre.
1959 hade de anställda på Wallenbergägda bussbolagen Busstrafiken Stockholm-Södertörn och Busstrafiken Stockholm-Björknäs-Värmdö ovanstående frikort för gratis resor på bolagens linjer. Ingwar var på den tiden konduktör på det förstnämnda bussbolaget.
Här är två av de biljettyper Ingwar sålde. Ovan ser Du BSS Almexbiljett och nedan en förtryckt biljett.
Ovan ser Du SJ:s lokaltågsbiljett för sträckan Älvsjö - Stockholm. 1959 kostade en enkelresa på denna sträcka 1 kr och 20 öre.
Och här ser Du Stockholms Spårvägars månadskort gällande resor på ytterstadslinjerna. Det kostade 35 kr i januari 1960.
UPP