Om busslinjer och tidtabeller från Södertörn
-
material från Ingwar Åfeldt -
Ingwar Åfeldt som kört buss både i Huddinge och Ösmo har bidragit med materialet som visas på denna sida
Linjeförteckningen på SL Huddingebuss tätortslinjer var aktuell i början på 1970-talet.
Tidigare hade linjerna 703 och 706 utgått från Zinkensdamm, men linjerna avkortades när SL tog över trafikansvaret..
Då hade ännu inte garaget i Eriksberg tillkommit. Texten "Copyright J Holger Andersson" gäller bara linjeförteckningen.
J Holger var PR-chef på SL då.
Här ser Du glesbygdslinjerna vid samma tidpunkt. De flesta av dem utgick från Ösmogaraget.
När SL tog över SJ-linjerna 1969 fanns bara en enda SJ-busslinje som trafikerade Sorunda, nämligen linje 732 (se kartan nedan till vänster). Den hade 10 turer per vecka totalt med sju olika sträckningar och destinationer.
På SL HK hade man svårt att översätta trafikeringen till vår nomenklatur Mån-fred, Lör, SoH för denna linje.
Linje 735 (nedan) bytte senare nummer till 852.
Här bredvid ser Du förteckning på Busstrafiken Stockholm-Södertörns linjer sommaren 1960.
Den 18 juni 1973 infördes
3-siffriga linjenummer i 800-serien på BSS:s busslinjer när de inlemmades iSL:s linjenummersystem.

Så här såg registerbladet ut i taxehandboken för Södertörn den sommaren.
Sommaren 1960 gällde vidstående turlista på BSS linje 6.
Den gick från Ringvägen (dvs. Skanstull) till Smådalarö.
Observera anmärkningen i turlistan att bussen skyltades linje 5 på sträckan Ringvägen-Dalarö Torg.
I början på 1970-talet gick linje 6 mellan Ringvägen och Brandbergen Södra.

Upp