....punktering?...Har Du buss eller spårvagn

Den 3 september 1967 gick Sverige över från vänstertrafik till högertrafik.
Förberedelserna för detta var många. Inte minst för kommunerna vars gatukontor måste bygga om de många gatukorsningar.

I Stockholm innebar högertrafiken även att spårvagnarna försvann. Endast linje 12 (Nockebybanan) och linje 21 (Lidingöbanan) blev kvar, eftersom de gick på egna banvallar..

Från sommaren 1966 trafikerades vissa spårvagnslinjer i Stockholms innerstad med buss från c:a kl. 18.00 resten av trafikeringstiden. En sådan kväll arbetade trafikmästare Robért på "yttrafikcentralen" som vi då kallade vår trafikledningscentral för buss- och spårvagnstrafik i Stockholms innerstad.

Både spårvagnslinje 6 och 10 trafikerades med buss kvällstid.
Denna bild på linje 10 vid Stureplan är tagen vid "skiftestiden" runt 18.00 en vardagskväll.
Foto:Spårvägsmuseet.
Det hade varit en hektisk eftermiddag med många tillbud och incidenter. Just den tid man normalt skiftade fordonstyp på linjerna kom anropet från en av vagnara på linje 6 när klockan var runt 18.30 och följande radiosamtal utspann sig:

- Linje 6 tur 14 kanal 1, kom, sade Robért.
- Jag står vid Stureplan med punktering, kom, svarade föraren.
- Jag ordnar byte, avvakta, sade Robért.

Det var tyst ett tag, så återkom Robért:

- Linje 6 tur 14, kom.
- Lyssnar, sade föraren.
- Jag glömde fråga: Har Du buss eller spårvagn? sade Robért.
Upp