Om förberedelserna inför Dagen H
Justering av hållplatslägen
och utbildning av förare inför "Dagen H"

1965-09-13 börjar anpassning till ombyggnad för högertrafik. Spårvagnslinje 7 trafikeras med buss från kl.19.00 alla dagar. Rätt snart drabbar samma ändring även linjerna 6 och 10.
1966-10-07 gavs Trafikorder Litt A 249/1966 ut. Den är formulerad med väldigt invecklad text, men innehållets mening är att man den 10 oktober påbörjar förberedelsen för högertrafiken genom att hållplatsstolpar flyttas och kantstensmarkeringar anpassas till de nya hållplatslägen som skulle gälla i högertrafik.
I en så kallad Trafikdirektörsorder som gällde fr.o.m 1967-03-01 kunde man läsa följande:

"Som ett led i omställningen för högertrafik kommer samtliga bussförare att under våren meddelas utbildning på vänsterstyrd buss, Leyland H 34.
Utbildningen omfattar vagndemonstration och övningskörning under 2 timmar. Cirka 25 bussförare/vardag beräknas få utbildningen under april, maj och halva juni. Avsikten är att i första hand förare vid Brommahallen och Hornsberg utbildas i april. Under maj meddelas utbildning till förare från Söderhallen och Hammarby.
I juni slutligen får Nybodahallen (Tx Liljeholmens) bussförare utbildning.
Utbildningsplatser blir Hornsberg, Hammarby och Nyboda.

Utbildningskomplettering inför högertrafiken kommer att fullföljas med ett teoripass och ytterligare körpass på vardera 2 timmar. Körningen anordnas som manöverträning på särskilt avdelade övningsbanor. Slututbildningen komprimeras med start i mitten av augusti månad.
Således blir det 3 utbildningstillfällen om 2 timmar, således totalt 6 timmar.
Utbildningen kan endast i begränsad omfattning ges på ordinarie arbetstid. Överenskommelse har träffats med samorganisationen om att ersättning skall utgå med 50 kr per gång till de förare som får utbildningen på sin fritid".

Belysningen på fordonen

"Fr.o.m. 1967-03-01 skall Trafikavdelningens bussar och bilar använda halvljus i stället för parkeringslyse även i innerstaden" förkunnades i en annan Trafikdirektörsorder.
Om jag minns rätt infördes samma regel om halvljus för samtliga motorfordon som trafikerade det allmänna vägnätet i Sverige fr.o.m. Dagen H.

Upp