Hornsbergs bussgarage 80 år 2012
- togs i bruk tisdagen den 27 september 1932 -

Hornsbergs bussdepå ligger på fastigheterna Kristinebergs slott 10 med flera intillliggande fastigheter. Det byggdes på koloniområdet "Iris" i en första etapp mellan åren 1931 och 1934. Det togs i bruk för sitt ändamål i september 1932.
Bussgaraget har haft två adresser: Den ena är Nordenflychtsvägen 46-56 på "Kristinebergssidan" där det förr fanns en mindre grind för in-och utpassering för personal. Den andra mer kända och använda adressen är Lindhagensgatan 109-121, dvs stora ut - och infarten till garaget.

Hornsbergsområdet fick sitt namn efter det slott Jean de la Vallée ritade åt fältmarskalken Gustaf Horn på 1650-talet. Slottet revs på 1890-talet och ersattes av ett bryggeri som hette Stora bryggeriet. Det kom att dominera området genom sina stora byggnader vid Ulvsundasjön, eller Hornsbergs Strand som många säger idag.

I början av 1900-talet byggde Kärnbolaget AB Biokemi Industri (KABI), som numera ingår läkemedelsbolaget Pharmacia en fabrik här och
1931 ritade arkitekten Eskil Sundahl Stockholms Spårvägars bussgarageanläggning vid Hornsberg. Eskil Sundahl var då chef för Kooperativa Förbundets arkitekt- och ingenjörsbyrå.

Bussgaragets tillkomst stärkte stadsdelens karaktär av industriområde. Nu (2011)
håller området på att omvandlas från ett industriområde till ett utpräglat kontors- och bostadsområde. På sikt planeras för spårvagnstrafik till blivande bostadsområdet Hornsbergs Strand.

Den äldre garagebyggnaden från 1932, kontorsbyggnaden samt verkstads-byggnaden och värmecentralen är nu de äldsta byggnaderna i området.

På bilden ovan ser Du Hornsbergs garageplan 1933.
Foto: Spårvägsmuseet.

1938 kompletterades garaget med ytterligare en garagebyggnad och en tvätthall. I samband med detta uppfördes också en byggnad bestående av personalrestaurang och samlingssal. Dessutom byggdes en portvaktsstuga, en bränslestation med chassitvätt och en omklädnings- och toalettbyggnad. Den befintliga verkstadsbyggnaden utvidgades samtidigt för att möta den successivt ökande arbetsbelastningen.

Portvaktsstugan till vänster i bild byggdes som sagt 1938.
Stugan hade två rum. Det till höger om ingången disponerades av "utryckningen" som prickade av bussarna vartefter de gick ut i trafik. I rummet till vänster satt under en del år inhyrd personal från ett vaktbolag. Stugan är nu riven.
Foto: Mr G

Själva bussgaraget bestod av två glasade, välvda hallbyggnader som ser ut som hangarer. De är 55 respektive 62 meter breda .
Garageanläggningen presenterades i publikationen Ny Svensk Arkitektur, utgiven av SAR 1939. På avdelningen "kommunikation, industri och handel" presenterades garageanläggningen tillsammans med några av den svenska funktionalismens portalbyggnader som t. ex. Lumafabriken i Stockholm, den nu för ombyggnad aktuella trafikplatsen Slussen med flera dåtida byggnadsverk.
Det hus på garageområdet som inrymde personalrestaurang, samlingssal och läkarmottagning för Spårvägspersonal som ritades 1938 hade även bostäder för mekaniker och sjuksköterska.

Den här bilden tog Mr G på infarten till Hornsbergsgaraget när man byggde Essingeledens förlängning mot Norra Länken /Norrtull. Obs gjutformarna för blivande påfartsrampen till E4 norrut.
Hornsbergsgaraget fungerar alltjämt (2011) som ett av SL:s huvudgarage i innerstaden med uppställningsplats för cirka 140 bussar, men under samma år påbörjades rivningen av bussgaraget för att förbereda för det ersättande underjordiska bussgaraget som ska byggas under Kristinebergs IP.
Ett provisoriskt bussgarage har anlagts i Frihamnsområdet

I enlighet med stadsbyggnadsprojektet Lindhagen ska 300 000 kvadratmeter omvandlas till kontors- och företagslokaler. Samtidigt ska 5 500 nya bostäder uppföras inom stadsdelen. Bara på bussgaragets tomt planerar man att bygga 750 nya lägenheter. Dessutom ska 80 000 kvadratmeter tas i anspråk för kommersiella lokaler.

Vi får väl se hur länge nuvarande Hornsbergsgaraget får bestå, men när detta skrivs (i januari 2012) är vi inne på garagets 80:e år!

Är Du intresserad av arkitektur kan Du läsa mer om byggnaderna här.

Upp