Lidingötrafikens historia
fakta ur boken "Södra Lidingöbanan" av Carl-Henrik Ankarberg
Snabbval

TÅGTRAFIKEN

1907 öppnades Norra Lidingöbanan (Islinge färjeläge - Hersbyholm) av Lidingö Trafikaktiebolag.

1909 förlängdes Norra Lidingöbanan till Kyrkviken.

1914 öppnade Trafikaktiebolaget Stockholm - Södra Lidingön spårtrafiken Södra Lidingöbanan (Herseruds färjeläge – Skärsätra, senare förlängd till Gåshaga) för trafik. Den grundades av Gustaf Dalén.

1925 öppnades den numera ”gamla” Lidingöbron och båda banorna förlängdes in till Humlegården.

När Sverige gick över till högertrafik 1967-09-03 lades trafiken på båda banorna ned mellan Humlegården – Ropsten

1971-06-12 lades trafiken ned på Norra Lidingöbanan och ersattes med busstrafik

BUSSTRAFIKEN

1927 började man fundera på att komplettera de två spårvägsbanorna till norra resp. södra Lidingö med busstrafik. Lidingöborna började klaga på att tvärförbindelser över ön saknades helt.

Södra bolagets styrelse beslöt efter många diskussioner att bilda ett aktiebolag för busstrafik., och den 4 maj 1928 registrerades ”Lidingö Omnibusaktiebolag” som blev ett dotterbolag till Södra Lidingöbanan.

Första linjen startade 1929-07-01 och gick Ropsten – Torsviks Torg – Drottningvägen. Linjen trafikerades i princip var 30:e minut mellan 06.05 och 23.05 på vardagar. Samma intervall på söndagar, men då från 07.05 till 23.05.

Sedan 1924 fanns även en privat sommarbusslinje mellan Kyrkviken och Elfvik.

Lidingö stads elverk drev också en egen badbusslinje sommartid mellan Lidingö Villastad (kring Vasavägen) och Fågelöuddebadet i närheten av Elfvik. Sommaren 1936 utvidgades denna busslinje till att gå AGA – Stadshuset – Fågelöuddebadet. Den privata busslinjen från Kyrkviken till badet togs samma år över av Norra Lidingöbanan.

Linjenät på Lidingö 1929 - 1950
1929-07-01 Ropsten – Torsviks Torg – Drottningvägen/Sturevägen
1937-07-01 Ropsten – Drottningvägen/Sturevägen förlängs till Kottla station
Beslut från länsstyrelsen 1936-07-02 överklagades
1946-12-15 Busslinje 2 Ropsten – Torsviksplatån startas
1946-12-15 Busslinje 3 Ropsten – Herserud startas

1950-11-15

Nattrafik med buss inrättades Ropsten-Torsviks Torg-Vasavägen-Läroverket-Missionsskolan-Kottla-Högberga

1953

Nattrafiken förlängdes till Gåshaga och tre natturer Ropsten – Brevik tillkom

1947-03-01

Busslinjen Ropsten – Sticklinge Udde inrättas

Drevs av norra banans bolag

1950 Busslinje Kyrkviken – Bosön (Riksidrottsinstitutet)
Linjen drevs på försök

Linjenät på Lidingö 1951

1
Ropsten – Vasavägen - Kottla
2
Ropsten - Torsviksplatån

3

Ropsten - Herserud

4

Kyrkviken – Elfvik (linjen kördes av Lidingö Trafikaktiebolag dvs ”Norra banan”)

5

Ropsten – Sticklinge Udde (linjen kördes av Lidingö Trafikaktiebolag dvs ”Norra banan”)

6

Ropsten – Hersby Åker (linjen startade 1951-01-15)

6M

Ropsten – Mosstorp, men 1954 förlängdes 6 M till en ringlinje Ropsten - Sthlmsv – Sturev – Drottningv – Riddarv – Läroverksv – Oskarsv – Sturev – Sthlmsv - Ropsten

20
Ropsten – Kyrkviken (kördes av Lidingö Trafikaktiebolag)

21

Ropsten – Gåshaga (kördes av Trafikaktiebolaget Stockholm - Södra Lidingön)

Linjenät på Lidingö 1959-12-01

1
Ropsten – Vasavägen - Kottla

2

Ropsten - Torsviksplatån

3

Ropsten – Herserud

4
Kyrkviken – Elfvik (kördes av Lidingö Trafikaktiebolag dvs ”Norra banan”)

5

Ropsten – Sticklinge Udde (kördes av Lidingö Trafikaktiebolag dvs ”Norra banan”)

6

Ropsten – Hersby Åker (Linjen förlängdes 1961-06-15 till Hantverkshuset i Stockby)

7

Ropsten - Sthlmsv – Sturev – Mosstorpsv – Oskarsv – Svalv - Läroverksv – Vasav – Hersby Åker

9
Näset – Vasavägen (sedan mars 1958)
1963-01-14 förlängdes linje 9 från Vasavägen till Fregattvägen. Hösten 1966 förlängdes linjen till Larsberg. Anslutning till norra banan vid Vasavägens station.

20

Ropsten – Kyrkviken (kördes av Lidingö Trafikaktiebolag)

21

Ropsten – Gåshaga (kördes av Trafikaktiebolaget Stockholm - Södra Lidingön)

1968-01-01 förvärvade bolaget Trafikaktiebolaget Stockholm - Södra Lidingön aktierna i Lidingö Trafikaktiebolag och 1969 togs hela Lidingös busstrafik över rent formellt. 1972 införlivades all kollektivtrafik på Lidingö med SL.

Linjenät på Lidingö 1970

1
Ropsten – Vasaplatsen - Kottla

4

Näset - Björnbo – Elfvik – Kyrkviken – Näset

5
Ropsten – Sticklinge Udde (Linjen kördes av Lidingö Trafikaktiebolag dvs ”Norra banan”)

6

Ropsten – Hantverkshuset (Stockby)

7

Ropsten - Sthlmsv – Sturev – Mosstorpsv – Oskarsv – Svalv - Läroverksv – Vasav – Hersby Åker

9

Näset -Vasavägen - Larsberg

20

Ropsten – Kyrkviken

21

Ropsten – Gåshaga

32

Ropsten - Herserud – Torsviksplatån – Ropsten (sammanslagning av linjerna 2 och 3
1968-03-01 men som sedan ersattes av en ny linje 3 1971)

60

Ropsten - Värtan (Hangövägen) Linjen hörde till SL Stockholms Trafikdistrikt, men p.g.a personalbrist där, körde Lidingö linjen

Linjenät på Lidingö hösten 1971-74

1

Ropsten – Vasaplatsen – Kottla

2

Ropsten – Vasaplatsen – Rudboda

3

Ropsten – Herserud – Torsviksplatån – Ropsten

4

Ropsten – Vasaplatsen - Rudboda – Elfvik

5

Ropsten – Vasaplatsen – Ägirvägen - Sticklinge Udde

6

Ropsten – Sturevägen – Läroverksvägen – Kottlavägen – Kottla

7

Ropsten – Sturevägen – Läroverksvägen – Kottlavägen – Stockby

8

Ropsten – Norra Kungsvägen – Näset

9

Näset – Grönstavägen – Vasaplatsen – Herserud - Baggeby - Larsberg

10

Rudboda – Gångsätra – Larsberg (inrättades 1974-04-01)

20
Ropsten – Kyrkviken (trafiken ersattes med busslinjer 1971-06-12)

21

Ropsten – Gåshaga

60

Ropsten - Värtan (Hangövägen) Linjen hörde till SL Stockholms Trafikdistrikt, men p.g.a personalbrist där, körde Lidingö linjen.

Linjenät på Lidingö 1975-01-12

201

Ropsten – Vasaplatsen – Kottla

202

Ropsten – Vasaplatsen – Rudboda

203

Ropsten – Herserud – Torsviksplatån – Ropsten

204

Ropsten – Vasaplatsen - Rudboda – Elfvik

205

Ropsten – Vasaplatsen – Ägirvägen – Sticklinge Udde

206

Ropsten – Sturevägen – Läroverksvägen – Kottlavägen – Kottla

207

Ropsten – Sturevägen – Läroverksvägen – Kottlavägen – Stockby

208

Ropsten – Norra Kungsvägen – Näset

29

Näset – Grönstavägen – Vasaplatsen – Herserud - Baggeby - Larsberg

210

Rudboda – Gångsätra – Larsberg

221
Ropsten – Gåshaga

291

Nattbusslinje

292

Nattbusslinje

293

Nattbusslinje

Linjenät på Lidingö fr.o.m. 1977-08-29

201

Ropsten – Vasaplatsen – Kottla

202

Ropsten – Vasaplatsen – Rudboda

203

Ropsten – Herserud – Torsviksplatån – Ropsten

204

Ropsten – Vasaplatsen – Östra Rudboda – Elfvik

205

Ropsten – Torsviksplatån - Vasaplatsen – Sticklinge Udde

206

Ropsten – Baggeby – Mosstorp – Gångsätra sjukhus

208

Ropsten – Islinge - Norra Kungsvägen – Näset

209

Näset – Vasaplatsen – Herserud - Baggeby - Larsberg

210

Rudboda – Gångsätra – Larsberg

212

Ropsten – Vasaplatsen - Norra Kungsvägen – Rudboda - Södergarnsvägen – Björnbo

221

Ropsten - Gåshaga

291

Nattbusslinje

293

Nattbusslinje

Linjenät på Lidingö fr.o.m. 2007-04-15

21

Lidingöbanan Ropsten – Gåshaga

201

Ropsten – Lidingö Centrum – Kottla

202

Ropsten – Torsviksplatån – Lidingö Centrum

203

Ropsten – Näset – Lidingö Centrum – Larsberg

204

Ropsten – Lidingö Centrum – Elfvik

205

Ropsten – Lidingö Centrum – Sticklinge

206

Ropsten – Lidingö Centrum – Gångsätra (Lidingö sjukhus)

207

Ropsten – Millesgården – Lidingö Centrum

211

Ropsten – Lidingö Centrum – Bosön

212

Ropsten – Lidingö Centrum – Björnbo

213

Ropsten – Torsviksplatån – Herserud

222

Ropsten – Rudboda

225

Ropsten – Sticklinge

291

Nattbuss Sergels Torg – Ropsten – Lidingö Centrum – Gångsätra – Gåshaga

293

Nattbuss Sergels Torg – Ropsten – Lidingö Centrum – Norra Lidingö – Lidingö Centrum – Ropsten – Sergels Torg

Källor: Boken Södra Lidingöbanan författare Carl-Henrik Ankarberg
samt
  SL:s hemsida.

UPP