Busslinje 58 gick till "Haltan"

På det markområde som räknas till Karolinska sjukhusets område fanns på 1940-talet sammanlagt tre institutioner. Förutom det stora sjukhuset Karolinska fanns ett omtalat skolhem, Eugeniahemmet, där funktionshindrade barn från hela landet fick sin fostran och skolgång motsvarande folkskolans kursplan.

Den tredje institutionen drevs av "Föreningen för bistånd till lytta och vanföra i Stockholm". Byggnaden kallades kort och gott "Vanföreanstalten".
Här fanns en ortopedteknisk enhet som tillverkade bl.a. specialskor, kängor och korsetter. En sjukhusavdelning tog emot personer som behövde läggas in för olika utredningar.
Dessutom fanns på denna "anstalt" yrkesutbildning i en mängd yrken samt möjlighet att avlägga realskoleexamen som privatist.
I folkmun kallades Vanföreanstalten för ”Haltan”.

1935-11-27 fick Huvudsta Omnibus AB tillstånd att inrätta en busslinje mellan Norra Bantorget och Vanföreanstalten.
Tolv av Huvudsta Omnibus AB:s bussar hade man tillstånd att använda på linjen, men givetvis behövdes bara en vagn för att upprätthålla trafiken.

Den 1 april 1938 övertog Stockholms Spårvägar AB busslinjen och den fick då linjenumret 58.
Linjen trafikerades till en början måndag - lördag mellan 06.30 och 11.00 samt mellan 13.00 och 17.00. På sön- och helgdag trafikerades linjen mellan 13.00 och 15.00. Den var enmansbetjänad från början.

Busslinje 58 utgick från Norra Bantorget och trafikerades i cirka 15 år med denna bussmodell. Bilden är tagen någon gång mellan 1940 och 1945.
Foto: Spårvägsmuseet.
Vid Vanföreanstalten vände bussen i högervarv och stannade på höger sida mitt för entrén. Detta för att bussen inte skulle stå i vägen för ambulanstransporter och andra viktiga transporter till anstalten.
Först 1963 då endast utbildningsverksamhet förekom i huset fick busslinjen sin ändhållplats placerad "regelrätt". Se Gunnar D:s bild från 1963 nedan.
Bilden ovan togs någon gång mellan 1940 och 1945.
Foto bilden ovan: Spårvägsmuseet.
1949 gick det 16 turer måndag - lördag i vardera riktningen på linje 58. Första avgång var 06.40 från Norra Bantorget och den sista turen gick från Vanföreanstalten 17.00. Det blev en tur var 40:e minut i vardera riktningen.
På sön- och helgdagar gick en tur i vardera riktningen tidsanpassad till sjukavdelningarnas besökstid.
Sista hållplatsen på väg mot anstalten respektive första hållplatsen mot Norra Bantorget låg vid grindarna till Eugeniahemmet (till höger i bild) nere vid Eugeniavägens anslutning till Riksväg 13 (nuvarande E 4) nästan mitt emot Stallmästaregården.
Bilden tog "Mr G" 1985. Då var trafik tillåten i båda riktningarna här. Nu går påfarten till Essingeleden södergående uppför denna ombyggda backe.

Här ser du
tidtabellen
som gällde på
linje 58
våren 1949.

Den är hämtad från Spårvägsmuséets samlingar.
Foto: Ulla Widell

Den 1 november 1949 ändrades destinationsnamnet Vanföreanstalten till Norrbackainstitutet eftersom institutionen bytt namn och den 24 november 1957 avkortades namnet till enbart Norrbacka.

I början på 1960-talet kördes linjen måndag - fredag mestadels av en chaufför som jag tror hette Rese. Hans rastavlösare var en mycket trevlig person som under uppehållet vid Norrbackainstitutet ofta gav sig i snack med de elever som gått ut på trappan för att få lite frisk luft på skolans lunchrast. Vi kom aldrig underfund med vad han hette, men när jag sedermera kom att ha hand om linjemätningar på SL träffade jag honom i Hornsbergsgaraget där han arbetade i ”utryckningen” med att bistå rangeraren. Då fick jag veta vem denne glade och trevlige man som 8 år tidigare skojat med både elever och personal på Norrbackainstitutet var. Han kallades allmänt ”Långe Frasse”.

Den 1 februari 1961 ändrades linjesträckningen för linje 58. Stockholms Spårvägar skulle inrätta busstrafik till gamla Epidemisjukhuset och valde då att lägga om linje 58 till att trafikera Norrbacka - Odenplan - Epidemisjukhuset (som 1966 bytte namn till Roslagstulls sjukhus och numera Ruddammen) i stället. Eleverna var inte så glada åt denna förändring, minns jag.

På de första tidtabellerna var layouten sådan att man kunde uppfatta det som att linjen delats i två linjer med samma nummer:
1) Norrbacka -
Odenplan och
2) Odenplan
- Epidemisjukhuset.
Eleverna var inte så glada åt denna förändring, speciellt vad gällde söndagstrafiken. Tidtabellen var ju anpassad till besökstiderna på Norrbacka respektive Epidemisjukhuset
.
Ett kvartal senare har destinationsrullarna återkommit efter många års bortovaro.
BussMicke är fotografen som plåtat både H2:an och H17 ovan.
Denna bild på linje 58 togs 1977 vid ändhållplatsen Roslagstulls sjukhus.

Fr.o.m. den 15 augusti 1988 trafikerades linje 58 med inhyrda bussar.
Detta system förekom sedan periodvis och som Du ser på BussMickes bild ovan var det Wasatrafik som körde linjen den 3 mars 1992.
Själva bussen användes normalt vid körningar för Silja Line mellan City och Frihamnen.
Från den 7 november 1988 avkortades linjen. Efter att i 50 år, 8 månader och 6 dagar ha vänt vid Norrbacka flyttades ändhållplatsen i väster till Norra stationsområdet med ändhållplatsen placerad på Dalagatan.

Den troliga anledningen till denna linjeändring var att en påfart till Essingeleden för södergående trafik skulle anläggas där Eugeniavägen gick fram. Därmed försvann också möjligheten att nå Norrbackainstutet från E4:an.
De som skulle till Norrbacka fick åka in via infarten till Thoraxkliniken från Solnabron.

Under en kort period 1990 provade SL en ny vagntyp på linje 58. Det var en Neoplan N407 som testades. Här fotograferad av Staffan Sävenfjord den 5 mars 1990 vid ändhållplatsen på Norra Stationsgatan.

Den 16 augusti 1992 lades linje 58 ned helt.

Men som Du läste inledningsvis har linjen till Norrbackaområdet inte alltid hört till Stockholms Spårvägars (och SL:s) linjenät. Fram till den 30 mars 1938 kördes linjen av Huvudsta Omnibus AB och hade då linjenummer 12.

En trafikmästare vid SJ Buss har berättat för mig att det gjordes en ”deal” mellan Stockholms Spårvägar och Huvudsta Omnibus. Många bussförare var inkallade och ”Huvudsta” hade vagnsbrist eftersom flera av deras bussar var krigsplacerade. Spårvägen tog över både personal och busslinje 12 den 1 april 1938 och ändrade samtidigt linjenumret till 58. Bland andra följde uppgiftslämnarens bror med över, medan uppgiftslämnaren själv blev inkallad till militärtjänst.

Upp