Dagboksanteckningar om pedeltågseländet
julen 1981 - 2 februari 1982