Fakta om Norra Bantorget
Norra Bantorget har fått sitt namn av att det här fanns en järnvägsstation mellan 1866 och 1871. Stationen var slutstation i Stockholm för tågen på Norra Stambanan och för tågtrafiken Stockholm - Uppsala.
När nuvarande Centralstationen på Vasagatan invigdes år 1871, drogs denna station in och det gamla stationshuset ersattes med en röd tegelbyggnad som i början fungerade som expedition för godstrafiken och senare som kontor. Det huset, som blev statligt byggnadsminne år 1986, finns kvar och
syns till höger på bilden nedan.

I början på 1920-talet anlades en bussterminal på platsen utanför den gamla stationen och den 1 oktober 1922 flyttades ändhållplatsen för både Hässelby- och Huvudstalinjerna ned till Norra Bantorget. De hade sin ändstation i sydvästra hörnet, nära bensinmacken, som Du ser ligger omedelbart till vänster om järnvägshuset.
Hösten 1925 startade Karl Edwin Andersson busslinjen Norra Bantorget - Häggeby i Håtuna. 1929 förlängdes den så kallade Håtunalinjen till Skokloster.
1931 överförde Andersson linjen till Trafikföreningen Skokloster-Håtuna-Stockholm u.p.a. och sommaren 1947 tog Linjebuss över trafiken och behöll linjen till dess SL tog över ansvaret.
Bilden ovan är tagen 1930. Sju år tidigare (1923) tillkom busslinjen till Rotebro och 1924 ytterligare linjer mot Uppland.
1926 fick Ulriksdalslinjerna sin ändhållplats vid Norra Bantorget.

I januari 1926 flyttade också J A Lindström ändhållplatsen för sina två linjer mot Norrviken och Barkarby till Norra Bantorget och den I april 1927 förlängdes även Ulriksdalslinjen ned till Norra Bantorget.
Den 1 november 1927 tog Ulriksdals Trafik AB (UTAB) över Lindströms trafik och 1931 inrättade UTAB ytterligare en linje Norra Bantorget - Ulriksdal - Edsviken.

1938 fick UTAB:s linjer nummer, varvid Norra Bantorget - Barkarby fick nr 21, Norra Bantorget - Norrviken nr 22 och Norra Bantorget - Edsviken fick nr 23.

Bilden nedan är tagen 1939.

1938 tog AB Stockholms Spårvägar över en av de så kallade Huvudsta-linjerna. Den fick nr 58 och trafikerade sträckan Norra Bantorget - Vanföreanstalten (senare namnändrat till Norrbacka).
AB Stockholms Spårvägar hade ytterligare ett antal linjer med utgångspunkt från Norra Bantorget. Bland andra kan nämnas linjerna 62 till Beckomberga, linje 80 till Gesundaplan i Traneberg och linje 96 till Stora Essingen.

I november 1939 tillkom extraturer på 21:an till Ursvik (Milostationen). I juni 1946 fick dessa turer eget llinjenummer, nämligen nr 24.

I december 1946 fick 21:an en linjegren från Aspnäs vägskäl till Viksjövägen i Jakobsberg. Den linjegrenen blev senare linje 19.

Bilden ovan är tagen 1947.
Den
I juni det året förlängdes linje 22 till Törnskogen och med vissa turer till Täby vägskäl. Dessa turer fick senare linjenummer 27 när turerna förlängdes till Fornboda. Den ursprungliga linje 22 Norra Bantorget - Norrviken förlängdes till Rotebro i början på 1950-talet.
Då tillkom också en ny linje med Norra Bantorget som startpunkt. Den fick linjenummer 28 och trafikerade str
äckan Norra Bantorget-Helenelund-Töjnan.
Vid den här tiden hade över 20 busslinjer sin ändstation vid Norra Bantorget.

Bilden ovan visar Norra Bantorget i rusningstid i mitten på 1950-talet.
Bilden nedan visar Torsgatan med sin bussuppställning vid stationsklockan.
Bussen ovan närmast kameran är på väg söderut mot avstignings-hållplatsen vid "Rotundan" (se nedan).
Huset "Rotundan" var byggt i två plan med en matservering och cafeteria på övervåningen. I bottenvåningen fanns godsexpedition samt väntsal och "allmänna toaletter" som det hette.
Bilden ovan är tagen 1975 då bussgodset för länge sedan upphört.
Där linje 505 och 592 har sin hållplats på bilden, stannade förr bussarna för att lasta det gods som skulle med nästa tur.
Avgående gods annonserades till bussförarna genom att berört linjenummer sattes upp i ett av Rotundans fönster.

När T-banan till Hjulsta invigdes den 31 augusti 1975 försvann ett flertal busslinjer från Norra Bantorget.
Endast några SL-linjer blev kvar till mitten av 1980-talet. De hade sina hållplatser i södra delen av torget.
Svenska Buss - Samtrafiken och andra bussbolag med fjärrbusslinjer flyttade in på torget redan i slutet på 1970-talet sedan en "uppsnyggning" av angörningsplatserna genomförts.
Dessa linjer blev kvar till dess City-terminalen togs i bruk i mitten på 1980-talet.
Nu har platsen för Norra Bantorget omdanats helt.
Det enda som finns kvar är den röda tegelbyggnaden från slutet av 1800-talet som fungerade som expedition för godstrafiken på järnvägen sedan stationen flyttats till nya Centralstationen.
Platsen framför huset har som Du kan se på nedanstående bild fått namnet Lilla Bantorget.

Här nedan ser Du den nya utsikten från Barnhusbron ner mot den plats där Norra Bantorgets busstation var placerad i nära sju decennier.
Gatan Du ser är Torsgatan, som delvis också ändrat sträckning längst bort i bild.
Här nedan ser Du den nya utsikten från Barnhusbron med fokus ner mot järnvägen.
Observera huset byggt i rött tegel mellan de moderna husen!
Det är det k-märkta SJ-huset från 1800-talets slut.
Upp