Ringbussen i Nynäshamn
- fakta Henrik Engström -
U
Foto: Ingwar Åfeldt

Från början var det tänkt att projektet / försöket skulle kallas ”ASTRA”, vilket står för AnropStyrd TRAfik, men ett välkänt läkemedelsföretag i grannkommunen gillade inte det. I sista stund döptes därför projektet till RINGBUSS.
Projektet startade i augusti 1980 och avslutades i februari 1982. I denna trafik användes 11 småbussar av modellen "Volvo Pigg".

Christer Svanteson, som då arbetade på SLs Utredningsavdelning var projektledare och platschefen i Nynäshamn hette Lennart Axelsson. Henrik Engström arbetade nära själva driften.

I princip trafikerades alla delar av staden. Det var bara några få gator som vi inte trafikerade. Det gick inte att vända eller var omöjligt av någon annan orsak. Bussen var ju inte mycket större än en stor bil, så den kunde faktiskt ta sig fram nästan överallt
Förutom Ringbussarna fanns den ordinarie stadsbusslinjen som kallades NYNÄSHAMNS STADSTRAFIK. Den gick från
TOPPSTIGEN via Televerkstaden till OLJERAFFINADERIET. Vissa turer även till andra destinationer inom stadskärnan.
1973-06-18 fick denna linje nummer 853 efter att tidigare ha haft nummer 739. Den gick sin ordinarie sträckning på vardagar under för- och eftermiddagsrusningen. I övrigt kördes allt enligt Ringbusskonceptet.
Den 26 augusti 1996 lades linje 853 ned. då andra linjer övertog den trafikuppgift som linje 853 haft.

Trafikeringsprojektet bestod av 3 delar:

1:  STADSBUSS
Resenärerna ringde till Ringbuss’ beställningscentral minst en timme i förväg. Man angav start- och måladress och tidpunkt när man ville åka. En trafikledare samlade ihop alla beställningar för ett visst klockslag och gjorde i ordning lämpligt anpassade körrutter för bussarna.
Några bussar startade i Nynäshamns norra delar, medan några andra började i den södra delen av staden.
En halvtimme senare startade respektive vagnar således från andra hållet.

2: CENTRUMBUSS
Från hållplatsen Alkärrsplan i centrala Nynäshamn utgick Ringbussar både norrut och söderut var 30:e minut. Här behövde man inte förbeställa sin resa.. Det var bara att kliva på och tala om för föraren till vilken plats man ville åka.
Föraren gjorde själv upp sin färdväg. När samtliga trafikanter nått sitt mål, körde föraren tillbaka till Alkärrsplan för en ny tur med avgångstid 30 minuter senare än den förra.

3: LANDSBYGDSBUSS
Linje 852 som normalt trafikerade sträckan Nynäshamns station - Ankarudden ersattes till största delen av Ringbuss.
Dessa Ringbussar körde även ut på småvägar utmed linje 852:s "ordinarie” linjesträckning. Beställningsförfarandet var detsamma som för stadsbussarna. Ordinarie linje 852 kördes bara skoldagar morgon och eftermiddag samt vid speciella tillfällen som till exempel om det var stora grupper som skulle ut till Ankarudden eller någon annan punkt utmed den ordinarie linjesträckningen.

I en artikel om Närtrafikens ursprung på annan plats på hemsidan hävdas att Servicelinjerna har sitt ursprung i Borås, men frågan är om inte Ringbuss i Nynäshamn var det absolut första "fröet" till det servicelinjesystem som nu finns i 80 kommuner runt om i Sverige, oavsett vad det kallas: Servicelinjer, Närtrafik eller Särskild kollektivtrafik.

Hur som helst: När Ringbuss Nynäshamn hade avslutats inrättades så småningom två nya stadsbusslinjer i staden. Nya stadsdelar hade växt ut och mer lokaltrafik krävdes. De nya linjerna fick linjenummer 853 och 854.
I vintertidtabellen för 2010-2011 finns bara linje 854 Sjögången - Nynäshamns Station - Nickstastigen enligt uppgift hämtad från SL:s hemsida 2010-08-19. Vad som hänt med linje 853 vet vi inte i skrivande stund.

Denna artikel kan komma att uppdateras om ytterligare fakta inkommer.

Upp