En ny trafikplats växer fram
Här kommer vi att försöka följa utbyggnaden av väg E18 på delen Hjulsta - Kista som påbörjades 2009. Det första byggmötet hölls enligt uppgift redan 1992 då Sundbybergs kommun ville få bort den tunga trafiken på Enköpingsvägen mellan Rinkeby och Trafikplats Järva Krog. Alternativet var då att lägga om väg E18 till att följa Kymlingelänken till Trafikplats Kista samt via väg E4 till Trafikplats Järva Krog.
Nu räknar man med att nya sträckningen ska vara klar för öppning 2015.
Bilden ovan visar väg E18 vid Tensta innan nuvarande ombyggnad påbörjades.
Allra längst till vänster kan man skönja en liten del av gamla vägsträckningen på riksväg 12 innan E18 kom till på 1960-talet. Där låg hållplatsen Akallavägen på SJ:s busslinje 21 som trafikerade sträckan Norra Bantorget - Kallhälls Villastad från mitten av 1940-talet till maj 1968. Före 1946 var det Ulriksdals Trafik AB som trafikerade linjen.
I november 2009 hade man flyttat de två körfälten mot Stockholm en filbredd åt höger på sträckan mellan Tenstastråket och bron över Spångadalen samt ersatt mittremsans gräs med asfalt. (Se markeringen med koner).
Drygt ett år senare har byggkranar kommit på plats och betongpelare som ska utgöra fundament till Trafikplats Tensta börjat växa upp.
Upp