Busstrafiken till Hässelby
Hässelbybussen vände de första åren vid Jontes Café, dvs nuvarande hörnet Riddersviksvägen / Sandviksvägen. Vissa turer förlängdes senare till Hässelby strandbad resp. Berghamns Brygga (foto från Hässelby Hembygdsmuseum) Denna buss av märket FIAT trafikerade Hässelbylinjen de första åren (foto från Hässelby Hembygdsmuseum)


Fram till hösten 1921 kunde man bara åka båt eller tåg om man ville åka med kollektivt färdmedel till Hässelby.
Den 17 september det året kom det tredje kollektiva färdmedlet till Hässelby i och med att åkeriet Falk & Söderqvist den dagen startade en busslinje mellan Jontes Café (Centrumhuset som låg vid nuvarande korsningen Riddersviksvägen / Sandviksvägen) och Sundbybergsgränsen. Där hade Stockholms Spårvägar sin vagnhall (Råsundahallen) varifrån man sedan kunde åka med spårvagnslinjen in till Norra Bantorget i Stockholm
Den 1 oktober 1922 fö
rlängdes Hässelbylinjen till den busstation som anlagts vid Norra Bantorgets norra del.
Ofta tillkom busslinjer på 1920-talet genom att ett lastbilsåkeri sökte trafiktillstånd för personbefordran med sina lastbilar. Antingen försågs lastbilsflaken med bänkar eller så byggde man på lastbilens chassi med en busskaross.
På1920-talet bildades ett antal busstrafikbolag runt om i landet. Dessa bussbolag köpte sedan trafiktillstånden av de åkare som startat respektive busslinje.

I maj 1926 övertogs trafiktillståndet för Hässelbys busslinje av Gösta Wahlstedt som ägde aktiemajoriteten i Svenska Omnibus AB, ett av de ovan nämnda bussbolagen.
Den första november 1928 såldes Svenska Omnibus AB till Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnvägar (SWB). Detta bolag drev järnvägstrafik för personbefordran dels på Västeråsbanan mellan Stockholm och Köping, men också på den lilla bibanan Spånga-Hässelby.

Svenska Omnibus AB ombildades och blev dotterbolag tillSWB.
Hässelbys busslinje fick då sitt linjenummer: ” 3”.

I mitten av 1930-talet förlängdes linjen i Hässelby till Strandbadet respektive Berghamns Brygga. Turtätheten hade då ökats till en buss i timmen. Varannan busstur gick från Strandbadet och varannan busstur till / från Berghamns Brygga.
Vid Berghamns Brygga fanns de första åren anslutningsmöjlighet för resenärer som kom respektive reste vidare med båt till / från
Busstationen vid Norra Bantorget . Foto från 1930
Många busslinjer till norra och västra förstadsområdena utgick härifrån under drygt 45 år.
bland annat Färingsö, som kallades "Svartsjölandet". Först senare blev det 30-minuters trafik på ”trean”. Vissa turer gick också till / från Lövsta-Tvätten i anslutning till arbetstidens början och slut vid landstingets tvätteri.
I början på 1950-talet infördes 15-minuterstrafik på linjen i rusningstid. Dessutom inrättades linje 3 L till / från stadsdelen Glädjen (som numera kallas Backlura), där en vändplan för bussarna byggts vid dåvarande korsningen Glädjevägen / Blomsterkungsvägen.
Trafikeringen till / från Berghamns Brygga hade upphört ungefär samtidigt och alla ordinarie bussturer gick till / från Strandbadet. Hösten 1970 ändrades linjesträckningen i Hässelby så att linje 3 gick till / från Hässelby Gårds T-station istället för till Strandbadet.
SL:s linjemätning den 4 november 1970 dokumenterar att sträckingen då var Norra Bantorget - Sundbyberg - Bromsten - Spånga - Vinsta - Rädisvägen - Hässelby Gårds T-banestation.
Hösten 1964 ändrades linjenumret 3 till 503 och "Scania CF" var den vanligaste bussmodellen. Här fotograferad vid Blomodlarvägens hållplats 1965 av Henrik Henrikson
De hässelbybor som är födda på 1940- och 1950-talen minns väl bara ”3:an” som en gul SJ-buss, men det var först den 1 juli 1946 som SJ:s gula bussar började gå till Hässelby. De gick på 3:an bara i 16 år, för 1962 ändrades SJ-bussarnas färg till orange.
Den 1 februari 1969 tog AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) över linje 3. Det blev linjens femte bolag. SJ hade således trafikeringsansvaret för linje 3 i knappt 23 år.
Nu har den linjedel av linje 3 som återstår efter att nya stadsplaner medfört ändrade vägsträckningar m.m. linjenummer 119. Detta linjenummer användes från den 9 november 1952 till och med den 31 december 1966 av Stockholms Spårvägars busslinje som först gick mellan Islandstorget och Sandviksvägen vid tennisbanan i Hässelby.

När T-banan kom till Vällingby utgick linjen först från Ångermannagatans tillfälliga terminal och senare från terminalen vid Kirunaplan. När så T-banan förlängdes från Hässelby Gård till Hässelby Strand den 18 november 1958, blev linje 119 en lokal Hässelbylinje som förband Hässelby Strand med Hässelby Villastad, där den vände först vid Liljekungsvägen och senare vid Glädjevägen / Blomsterkungsvägen.

En annan busslinje i Hässelby som kanske är mindre känd är SJ:s busslinje 18 som egentligen var en skolbusslinje. Den fanns under åren 1949-1957 och gick mellan Lövstabadet och Barkarby Torg. Detta för att barnen i Kyrkhamn och Skälby skulle få säker skolväg till Barkarby skola. Bussen gick 07.30, 08.30, 14.00 och 15.00 från Lövstabadet och från Barkarby Torg 08.00, 14.30 och 15.30. Bussen gick från 1 oktober till 30 april dessa läsår. Bussföraren, som var en stor idol för skolbarnen, hette Harry Lundkvist.
I en buss av denna modell körde Harry skolbarnen. Ibland var det fler än 90 barn i bussen när han startade hemresan från Barkarby skola på eftermiddagarna. Rekordet var 117 barn har Harry berättat.
Den tredje busslinjen i Hässelby nämnd i kronologisk ordning räknat från startdatum hade nr 82. Den började rulla 1 juni 1950 och gick mellan Sandviksvägen (tennisbanan) och Islandstorget som en anslutningslinje till spårvagnslinje 11 med vilken man sedan kunde åka ända till Tegelbacken. Vissa turer gick till / från Lövsta-Tvätten. Hässelbyborna hade väntat länge på denna linje, men eftersom Stockholms Spårvägar AB bara kunde få koncession för trafik inom Stockholms stad, kom inte linjen till stånd förrän efter det att Hässelby inkorpererats i Stockholm Stad, vilket skedde 1949.
Linje 82 bytte den 9 november 1952 nummer till 119. Nummerbytet berodde på att linjen nu räknades som anslutningslinje nr 9 till T-banelinje nr 11.

Den 1 december 1956 startade SJ:s busslinje 10 som en ersättning för persontågstrafiken. Sista tåget gick vid 00.30-tiden natten mot den 1 december och redan 05.40 gick första turen på linje 10 från Hässelby station till Norra Bantorget via Skälbyvägen - Barkarby torg - riksväg 12 - Spånga Kyrka - Bromsten - Sundbyberg - Huvudsta - Solnavägen - Torsgatan. Den första turen kördes av en gladlynt gotlänning vid namn Gösta Randleff.
Linjen trafikerades till en början bara av en enda buss på dagarna, vilket innebar 2 timmar och 10 minuter mellan turerna dagtid. I rusningen gick det fyra bussar till på linjen, så då kunde det vara 30 - 50 minuter mellan bussturerna.
Här är en av "söndagsbussarna" framme vid Mörby
Lördagar och söndagar gick kombinationslinjen 10/9 från Hässelby till Centrallasarettet Mörby (nuvarande Danderyds sjukhus).
På vardagarna gick linje 9 till sjukhuset, men på helgerna fanns olika kombinationer av linjer.
Det var en tur i vardera riktningen avsedda för trafikanter som skulle besöka släkt och vänner som var inlagda på sjukhuset.
Efter något år blev det två heldagsbussar på linje 10 och körtiderrna snabbades upp så att bussarna gick minst en gång i timmen.
I början på 1960-talet slogs linje 10 samman med SJ:s busslinje 4, som gick på sträckan Spånga station-Flysta-Mariehäll-Sundbyberg-Huvudsta-Norra Bantorget. Linjenumret 10 upphörde helt när "fyran" förlängdes till Hässelby.
Volvobussen 2722 var en av de bussar som gick på linje 10. När linje 4 förlängdes från Spånga station till Hässelby via Barkarby-Skälby fick även Flystaborna åka volvobuss ibland
En liten lustig konsekvens av denna sammanslagning blev att två Hässelbylinjer (3 och 4) gick åt var sitt håll så att säga på Spånga Kyrkväg. Om en av konsekvenserna av detta, kan Du läsa här.

Sommaren 1964 uppenbarade sig ytterligare en busslinje i Hässelby. Det var dessutom SJ:s första”solnabaserade” linje med tresiffrigt linjenummer. Numret var 541 och linjen gick till / från Lövstabadet några turer om dagen på vardagarna. Turerna var mest avsedda för de resenärer som ville bada. Linjen utgick från Ekedalsvägen i Jakobsberg och blev under kommande läsår en skolbusslinje för Järfällas gymnasieelever som gick i Jakobsberg.

När SL tillkom som trafikbolag och trafikhuvudman för Stockholms län den 1 januari 1967 ändrades linjenät och linjenumreringar successivt i hela länet. Hässelbyborna som tidigare rest med någon av busslinjerna 3,10,18, 82 eller 119, fick nu se bussar med nr 537 och 541 gå till Islandstorget resp. Vällingby. Senare kom även linjerna 518 och 543 också de fraktade passagerare från Hässelby till Vällingby. Under en kort tid (ett eller två år) när bron över järnvägen i Barkarby reparerades, gick också linje 116 på Hässelbys gator på sin väg mellan Barkarby och Vällingby. Linje 518 var nämligen tillfälligt uppdelad i två linjer vid Barkarby station under denna period.
Förutom nu nämnda linjer fanns det på 1950- och 60-talen tre speciella personalbusslinjer som gick genom Hässelby. Den ena gick mellan flygflottiljen F8 i Barkarby (nuv. Barkarby Handelsplats) och Brommaplan. Den andra gick mellan Arlanda och SAS-huset i Bromma och den tredje gick Brommaplan-Veddesta för anställda vid Standard Radio.
Här ses en av de vagnar som användes för personaltransporterna mellan Arlanda och Bromma. I  nummerskylten står det SAS.
Upp