Busstrafiken Stockholm-Björknäs-Värmdö
innan SL tog över
Linje
Destination
1
Borgmästargatan - Ektorp - Björknäs (via Mariehäll)
2
Borgmästargatan - Ektorp - Duvnäs
3
Borgmästargatan - Dammtorp - Hellasgården - Älta (Ekstubben) (förstärkningsvagnar till Dammtorp resp. Hellasgården)
4
Borgmästargatan - Lännersta - Boo
5
Borgmästargatan - Korset - Lövberga (senare förlängd till Hasseludden)
6
Borgmästargatan - ( vissa turer via Korset) - Gustavsvik
7
Borgmästargatan - Korset - Kummelnäs. Linjen förlängdes senare till Vikingshill och ersatte därmed linje 14 som drogs in. 1971-08-24 ändrades linjenumret till 421.
8
Borgmästargatan - Augustendal - Vikdalen. 1971-08-24 ändrades linjenumret till 404.
9
Borgmästargatan - Ektorp - (via Mariehäll) - Drottninghamn (senare förlängd till Visborgs minne)
10
Borgmästargatan - Talludden
11
Borgmästargatan - Tollare
12
Borgmästargatan - Skevik - Lagnö (på 1960-talet gick vissa turer via Gustavsberg).
14
Borgmästargatan - Korset - Vikingshill. Linjen ersattes senare genom en förlängning av linje 7 . 1971-08-24 ändrades linjenumret för den sammanslagna busslinjen till 421.
15
Borgmästargatan - Gustavsberg . Linjen förlängdes sedan i etapper till Grisslinge, Vik Central, Hemmesta Vsk, Sjövägen, Ängsvik, Kalvsvik och Boda Brygga . Se vidare Kristofers kommentar
16
Borgmästargatan - Ängsvik - Vreta gård - Lillsved
17
Borgmästargatan - Hemmesta - Fagerdala (senare förlängd till Saltarö).
18
Borgmästargatan - Hemmesta - Saltarö. Linjenumret blev senare vakant i och med att linje 17 (se ovan) förlängdes.
19
Borgmästargatan - Ålstäket - (Strömma) - Stavsnäs vinterhamn
20
Borgmästargatan - Gustavsberg - Brunn - Eknäs
21
Borgmästargatan - Gustavsberg - Brunn - Fågelvik
22
Borgmästargatan - Gustavsberg - Brunn - Mörtviken
23
Borgmästargatan - Gustavsberg - Brunn - Björkvik
24
Borgmästargatan - Ålstäket - Didriksdal - Malma kvarn
25
Borgmästargatan - Ängsvik - Stenslätten
26
Borgmästargatan - Gustavsberg - Aspvik
29
Färjeläget på Djurö - Överby resp. Sollenkroka Brygga. När bron över sundet blev klar förlängdes linjen och utgick från Borgmästargatan. Se även vidare Kristofers kommentar
31
Solsidan - Älgö
33
Borgmästargatan - Nackanäs - Hästhagen
Upp